Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, amb domicili a Rambla Guipúscoa 23-25 baixos, 08018 Barcelona i C.I.F. G-60775715 (en endavant CET10).

PER QUÈ TRACTEM PRINCIPALMENT LES TEVES DADES?

Finalitats de naturalesa contractual:

 • Contractació de les activitats de la xarxa CET10.
 • Gestionar els centres i/o activitats que han estat contractats.
 • Identificar i gestionar el teu registre d’alta i accés al compte i perfil del lloc web/app.
 • Processar, gestionar i completar la prestació dels serveis i contractació de les activitats de CET10.

Finalitats que requereixen el teu consentiment:

 • Activitats de publicitat i prospecció comercial d’iniciatives i serveis de les entitats de CET10 i col·laboradors, sempre vinculades amb el sector esportiu, educatiu, d’oci i social.
 • Comunicar les dades personals a empreses del grup CET10 i a col·laboradors necessaris per al desenvolupament d’accions comercials sobre les seves activitats i serveis, generals o personalitzades, per qualsevol mitjà.

En el cas que no autoritzis el tractament de les teves dades per aquestes finalitats, no afectarà el manteniment o compliment de la relació contractual amb CET10.

Finalitats basades en l’interès legítim:

 • Gestionar les consultes plantejades a través dels diferents formularis de contacte, o mitjançant correu electrònic.
 • Desenvolupar accions comercials en general i en particular i/o recomanar-te productes i serveis de CET10, que puguin ser del teu interès, tenint en compte els que ja hagis contractat en el passat.
 • Gestió de possibles reclamacions o accions legals relacionades amb la prestació del servei.
 • Realitzar enquestes d’opinió i satisfacció vinculades a les activitats i serveis contractats.

LEGITIMACIÓ

Relació contractual, compliment d’una obligació legal, interès legítim i consentiment. En la informació detallada pots veure les diferents finalitats i criteris de legitimació per a cadascuna d’elles.

DESTINATARIS

Es comuniquen les dades a entitats del grup CET10 i a entitats col·laboradores estrictament necessàries per a dur a terme els serveis i activitats esportives contractades o amb el teu consentiment per a accions promocionals.

DRETS

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, no ser objecte de decisions individuals automatitzades, revocar el consentiment donat, i presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’usuari és la companyia COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, amb domicili a Rambla Guipúscoa 23-25 baixos, 08018 Barcelona i C.I.F. G-60775715 (en endavant CET10).

Per a qualsevol qüestió, dubte o aclariment relacionat amb la present política de privacitat o amb el tractament de dades que realitza CET10, pots posar-te en contacte a través de l’adreça de correu electrònic [email protected].

 

2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat

En la present política de privacitat trobaràs una taula identificant, per cadascun dels diferents tractaments de dades realitzats per CET10, la següent informació:

a) Les finalitats del tractament de les teves dades personals, és a dir, el motiu pel qual CET10 tracta les teves dades personals.

b) Les bases legals que permeten el tractament de les teves dades per part de CET10 per a cadascuna de les finalitats indicades.

c) La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. D’altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals els encarregats del tractament de CET10, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d’accedir a les teves dades personals pel desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia.

d) L’existència de transferències internacionals de dades.

e) El termini de conservació de les dades que ens facilitis. Així mateix, t’informem que les teves dades romandran bloquejades per atendre reclamacions judicials, administratives o fiscals durant els terminis que resultin de la legislació aplicable.

 

3. Informació detallada dels tractaments

A continuació, es detallen les diferents finalitats de tractament per part de CET10:

A) Tractaments realitzats pel contracte: són necessaris per la signatura del contracte o la prestació del servei que ens sol·licites. Tractarem les teves dades per a informar-te sobre la contractació de productes i serveis de CET10, per a la seva contractació, així com per a mantenir i complir el contracte.

B) Tractaments realitzats pel teu consentiment: sempre que hagis prestat el teu consentiment a través de la casella habilitada per aquesta funció en el formulari que posem a la teva disposició.

 1. Accions comercials:
  1.1. Tractarem les teves dades per al desenvolupament d’accions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir-te productes i/o serveis diferents dels que tinguessis contractats amb CET10, incloure’t en programes de fidelització i participar en promocions gestionades per CET10. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització existirà fins que l’interessat no revoqui el seu consentiment, fins i tot una vegada acabada la seva relació amb CET10.
  1.2. Tractarem les teves dades per al desenvolupament d’accions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir-te productes i/o serveis d’empreses relacionades amb entitats del grup CET10 o de terceres entitats col·laboradores. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització existirà fins que l’interessat no revoqui el seu consentiment, fins i tot una vegada acabada la seva relació amb CET10.
  Les empreses sobre els productes de les quals podran versar les accions comercials pertanyen als següents sectors: salut, educació, alimentació, oci i temps lliure i esport.
 2. Comunicació de dades:
  Comunicarem les teves dades a empreses col·laboradores de CET10 necessàries per a dur a terme la prestació de serveis (per exemple, centres esportius, campus, escoles, entitats asseguradores), a empreses per al desenvolupament d’accions comercials per part d’aquestes, tant generals com personalitzades, sobre els seus productes i serveis. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, tant físics com telemàtics (correu electrònic, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).

En el cas que no autoritzis el tractament de les teves dades per a aquestes finalitats anteriors, això no afectarà el manteniment o compliment de la relació contractual amb CET10.

C) Tractaments realitzats per interès legítim:

 • Gestionar les consultes plantejades a través dels diferents formularis de contacte, el chatbot del lloc web o mitjançant correu electrònic.
 • Desenvolupar accions comercials en general, i en particular i/o recomanar-te productes i serveis de CET10, que puguin resultar del teu interès, tenint en compte els que ja hagis contractat en el passat. Les accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).
 • Gestió de possibles reclamacions o accions legals relacionades amb la prestació del servei.
 • Realitzar enquestes d’opinió i satisfacció vinculades als serveis contractats.

Podràs sol·licitar l’oposició a qualsevol dels tractaments anteriors basats en l’interès legítim. Per fer això, has de dirigir-te a [email protected], “Ref: Protecció de Dades” i has d’explicar el motiu pel qual t’oposes.

D) Tractaments realitzats en compliment d’una obligació legal: tractarem les seves dades per a complir les obligacions legals i fiscals que resultin aplicables. Aquesta obligació existirà fins i tot una vegada acabada la relació contractual, si calgués.

 

4. Com obtenim les teves dades?

CET10 obté les teves dades mitjançant les següents fonts:

 • La informació que ens facilites quan contractes els nostres serveis amb nosaltres, tant de manera directa com indirecta. Alguns exemples són: a través de consultes, transaccions, registre d’alta com a client i per a reserva de les nostres activitats i campus.
 • Cookies.

En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories:

a) Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, imatge, fotografia, DNI, TIE o passaport, nacionalitat, data de naixement, domicili, número de telèfon i mòbil, adreça de correu electrònic.

b) Claus d’accés al compte de client CET10.

c) Dades financeres: compte bancari, codi IBAN.

d) Dades relacionades amb la prestació del servei i els productes contractats: transacció realitzada, lloc, data, dispositiu utilitzat, usuari de la transacció, la descripció/referència de la transacció, detalls de la reserva.

e) Dades de comunicacions amb CET10: trucades telefòniques, correus electrònics, chatbot i qualsevol altre mitjà de comunicació que estigui a la teva disposició a cada moment, i dades de comunicacions comercials, així com les dades que ens facilitis a través de les enquestes de satisfacció.

f) A través de les cookies recollim determinada informació vinculada a la teva navegació. Quan visitis qualsevol dels nostres llocs web, recopilem les dades necessàries perquè puguis accedir-hi (dades d’ús). Això inclou la teva adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema del teu ús del lloc web/app, així com possiblement dades d’identificació (per exemple, les teves dades d’inici de sessió si es registra en l’àrea privada). Aquestes dades s’utilitzen per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen tan aviat com ja no siguin necessàries. El seu tractament i finalitats està explicat en la nostra Política de Cookies.

Respecte a les consultes realitzades mitjançant els formularis disponibles en el lloc web/app (per exemple, formularis de contacte, de registre com a client, inscripció a esdeveniments i cursos, campus de primavera, reserva, etc.), de vegades, es permet explicar el motiu de la comunicació. Tingues en compte que en aquest apartat no poden respondre’s consultes personals, excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. Sota cap circumstància es comunicaran dades de categories especials (com, per exemple, dades de salut). En cas de fer-ho, l’usuari eximeix de total responsabilitat a CET10. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, CET10 procedirà a la seva eliminació.

 

5. Durant quant temps CET10 conservarà les seves dades?

Tractarem les teves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recaptades. Si cancel·les tots els contractes, podràs:

 • Mantenir el consentiment per la realització d’accions comercials: tractarem les teves dades per a les accions comercials que hagis consentit.
 • Revocar el consentiment per a desenvolupar accions comercials: cancel·larem les teves dades mitjançant el bloqueig d’aquestes. Amb aquest bloqueig, CET10 no tindrà accés a les teves dades i solament les tractarà per a la seva dispesa a les administracions públiques competents, jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal, per a l’atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les teves dades bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, en el seu cas, en les relacions contractuals mantingudes amb CET10, procedint a la supressió física de les teves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.

CET10 mantindrà les dades correctament bloquejades, sense donar-los-hi cap ús, mentre puguin ser necessàries per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atès i per això sigui necessària la seva recuperació. Transcorreguts aquests terminis, destruirem les dades personals de l’usuari.

 

6. Comunicació de dades personals

Comuniquem les seves dades personals a:

 1. Empreses del grup CET10 amb aquestes finalitats:
  • Desenvolupar accions comercials de productes i serveis tant generals com personalitzades.
  • Contractar productes o serveis d’aquestes entitats.
  • Complir obligacions legals.
 2. Organismes públics, Agència Tributària, jutges i tribunals i, en general, autoritats competents, quan CET10 tingui l’obligació legal de facilitar-los.
 3. Empreses col·laboradores amb les següents finalitats: desenvolupar accions comercials de productes i serveis tant generals com personalitzades. Contractar productes i/o serveis d’aquestes entitats.
 4. Així mateix CET10 compta amb la col·laboració d’alguns tercers, proveïdors de serveis, que tenen accés a les teves dades personals i que tracten les referides dades en nom i per compte de CET10 com a conseqüència de la seva prestació de serveis (entrenadors, instal·lacions, campaments, etc.).

Finalment, les dades de l’usuari podran ser tractades i comunicades en el marc d’accions i actes preparatoris i de revisió previs a operacions mercantils de qualsevol naturalesa, com ara, a títol enunciatiu i no limitatiu fusió, escissió, cessió global d’actius i passius, aportació o transmissió de negoci o branca d’activitat empresarial, o qualsevol operació de reestructuració de negoci i/o societària d’anàloga naturalesa, i/o substitució de l’activitat, contemplada per la normativa mercantil; així com en el marc de les referides operacions mercantils.

D’altra banda, informar-te que CET10 té subscrits contractes de tractament de dades amb tots els seus col·laboradors necessaris per al desenvolupament del servei o producte contractat, que garanteixen que el tractament de les dades es realitza d’acord amb les instruccions de CET10 i amb ple compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 

7. Dades de tercers

En cas que faciliti a CET10 dades de tercers, l’usuari ha de comptar amb el consentiment dels mateixos i comprometre’s a traslladar-los-hi la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a CET10 de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, CET10 podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

8. Actualització de les Dades

Al facilitar-nos les teves dades per correu electrònic, l’usuari garanteix que aquestes són veritables, exactes, completes i actualitzades, amb la finalitat que la informació continguda en els fitxers i sistemes de tractament de CET10 estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors, responsabilitzant-se l’usuari de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

 

9. Seguretat de les dades

CET10 ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat i assegurar la seudonimització i el xifratge de dades personals i la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Tots els nostres empleats, col·laboradors i totes les persones involucrades en el tractament de dades personals estan obligats a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com altres lleis rellevants per a la protecció de dades i la manipulació confidencial de dades personals.

Per protegir la informació personal dels nostres usuaris utilitzem un mètode segur de transmissió (Secure Socket Layer – SSL). El xifratge SSL garanteix la transmissió encriptada i completa de les seves dades. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé CET10 posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

Si detectes o sospites d’alguna vulnerabilitat tècnica que afecta els Serveis de CET10, envia’ns un correu electrònic, “REF: Protecció de Dades” a [email protected].

 

10. Transferència internacional de dades

Les dades personals que conservem de l’usuari es tractaran exclusivament en estats membres de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu (“*EEE”), respectivament. No obstant això, en cas que es duguin a terme tractaments per part d’un proveïdor situat en un país fora del EEE, CET10 s’assegurarà que es tracti de països amb un nivell de protecció equiparable al de la Unió Europea (decisions d’adequació de la Comissió Europea). En cas de tractar-se d’un país sense les corresponents lleis de protecció de dades, el tractament estarà protegit per contractes internacionals i clàusules contractuals tipus d’acord amb els requisits europeus, o sobre la base d’altres garanties adequades previstes en la llei.

Si ho desitges, et podem proporcionar informació sobre les garanties adequades o apropiades, així com l’opció d’obtenir una còpia d’aquestes, prèvia sol·licitud.

 

11. Cookies

Si visites els nostres llocs web, és possible que la informació estigui emmagatzemada en forma d’una cookie en el teu dispositiu local. Les cookies són petits arxius de text que s’envien des d’un servidor web al teu navegador i s’emmagatzemen en el teu propi dispositiu. Això ens permet reconèixer-lo quan visites el lloc web/app repetidament, conservant la selecció de cookies acceptada per l’usuari durant un període de temps inferior a 24 mesos. D’aquesta manera, podem garantir una millor funcionalitat del lloc i, per exemple, evitar que hagis d’iniciar sessió repetidament. Per a més informació sobre les cookies que utilitzem consulta la nostra Política de Cookies.

 

12. Recopilació de dades per tercers en xarxes socials

El nostre lloc web conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, Blog, LinkedIn, Instagram, Youtube, etc.). Aquestes xarxes socials són operades exclusivament per tercers, per la qual cosa CET10 no exerceix cap control sobre aquests, ni respon de la informació a la qual s’accedeixi. Si segueixes els enllaços, la informació pot ser transmesa a aquests tercers. Per a conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les teves dades per les xarxes socials i el tractament posterior local, així com els teus drets i la manera de protegir la teva privacitat, has de visitar les respectives polítiques de privacitat dels propis operadors. CET10 no serà responsable de cap acció adoptada per, o dels continguts, d’aquests llocs web.

Tret que CET10 així ho hagués autoritzat de manera prèvia i per escrit, no es podrà inserir un link, hyperlink, framing o vincle similar en el lloc web.

 

13. Exercici de drets

Podràs exercir els teus drets d’accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, podràs revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

Per exercitar aquests drets podràs dirigir-te, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: Ref. Protecció de Dades – CET10, Rambla Guipúscoa 23-25 baixos, 08018 Barcelona (Espanya) o remetent un correu electrònic a [email protected] aportant en tot cas còpia de document oficial que t’identifiqui.

També podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si estàs en desacord amb la resposta que hagis rebut. Disposes de la informació necessària en el seu web aepd.es.